اقیانوس و آسمان در حالاتی گوناگون!

به مدت دو سال،Che Chorley برروی پروژه‌ای برای ثبت نماهایی از اقیانوس کارکرده است.هر عکس از سطح آب و در نمایی از سطح چشم گرفته ‌شده است و ترکیبی از اقیانوس،افق و آسمان را در بر دارد.

اما نکته‌ی اصلی تفاوت زمان و شرایط آب و هوایی برای ثبت هر عکس می‌باشد که به طور چشمگیری باعث القای حالت‌های گوناگون از اقیانوس می‌شود.

عکاس می‌گوید به اقیانوس اجازه می‌دهم تا نما را به من امر کند در حالی که چشمانم در سطح آب و دوربینم در دست است.

اقیانوس و آسمان
اقیانوس و آسمان   Olis2gH1
7IjwwJS1  GHJUfbE1  Brhrzke1  fP1Tw751  40i015J1  Q07OQmz1  ja321fk1  MNidBeB1  TH9gaTh1  hMTFfBo1  nbNaZWu1  DOAXG0N1  gdTap1L1  oqQnJEl1  zF9eDiz1  UMnMBHn1  w5bwmT31  8q1XRvU1  T2CIK2w1  lIbv1jm1  Sn5QTqR1  e8bGUQL1

منبع: 25 Moods of an Ocean, As Seen by a Photographer at Eye Level

آخرین مطالب

مطالب مرتبط

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید