نیکون Zf ، دوربینی مدرن با طراحی Retro

بالاخره پس از چند ماهی شایعات و درز اطلاعات پیرامون نیکون Zf، این دوربین رسما معرفی شد. نیکون پیش از این هم با تولید...