یکی از ویژگی‌های بسیار جالب توجه پرچم‌دار جدید Nikon یعنی D5 حساسیت بالای آن می‌باشد.در واقع بالاترین حساسیت ذاتی-native- این دوربین برابر با ۱۰۲۴۰۰ می‌باشد که قابلیت گسترش تا عدد عجیب ۳۲۸۰۰۰۰ را دارد.

اگر کنجکاوید که بدانید تصویر گرفته‌شده در این حساسیت چگونه است مطلب را دنبال کنید.

نیکون به طور رسمی هنوز نمونه‌ای از حساسیت‌ بالای D5 منتشر نکرده است اما در CES 2016 فردی به نام Leon Ostrom از  Randorn امکان تست این دوربین را پیدا کرد.این فرد امکان ذخیره‌ی هیچ تصویری را نداشته اما در زمان تست از LCD دوربین عکس‌هایی تهیه‌کرده‌است.

حساسیت در D5 از Hi-1 که برابر با ۲۰۴۸۰۰ می‌باشد تا Hi-5 که برابر ۳۲۸۰۰۰۰ است قابل گسترش است.عکاس در تمام این حساسیت‌ها از سوژه‌ای یکسان عکس گرفته و برروی آن زوم کرده است:

مجموعه‌ی تهیه شده را در پایین می‌بینید:

ISO 204,800

ISO 409,600

ISO 819,200

ISO 1,638,400

ISO 3,280,000

و نهایتا دو نمای کامل در حساسیت‌های ۴۰۹۶۰۰ و ۳۲۰۰۰۰۰

 

منبع: This is Nikon D5 Image Quality at ISO 3,280,000