milkywaysingleexposureاین عکس مثال بسیار خوبی از خوش‌اقبالی در عکاسی‌ است،هر چند خوش‌اقبالی و شانس زمانی رخ‌میدهد که شما خود را برای یک فرصت‌ مناسب آماده‌کرده‌اید.تصویر‌ بالا تک عکسی با زمان‌ نوردهی بالا است که کوه‌ها و منظره‌ی جلویی با نور ماه در حال طلوع روشن‌شده‌است.

عکاس Greg Boratyn می‌گوید زمانی که برای گرفتن این تصویر آماده‌شدم ماه در جایی بود که دیده‌نمیشد اما در لحظه‌های پایانی نوردهی ۳۰ ثانیه‌ای ماه از پشت کوه طلوع‌کرد و پیش‌زمینه‌ی تصویر را روشن‌کرد.