در دسامبر سال ۲۰۱۴ دنیای عکاسی گرانترین عکس خود را فروخت.این عکس توسط Peter Lik گرفته شد و در حراج خصوصی ۶.۵ میلیون دلار فروخته شد.اما حقیقت دیگر این است که Lik تا به حال نیم میلیارد دلار عکس چاپ شده فروخته است.او تا به حال ۱۰۰۰۰۰ عکس فروخته است و ۳ بار گرانترین عکس جهان را فروخته است.این در حالی است که تمام حراج هایی که شرکت کرده است خصوصی بوده اند در حالیکه رقبای او در حراج های معروفی چون کریستی توانسته اند موفق به فروش آثارشان شوند.

 phantom-peter lik