در این ویدئو به خوبی نحوه‌ی قرار‌گیری اجزای یک دوربین DSLR نشان‌داده‌شده‌است.شما می‌توانید تصویری کلی از نحوه‌ی عملکرد این‌گونه دوربین‌ها به‌دست‌آورید.